Administratieve opzoekingen

Om een huis te kunnen kopen of verkopen dienen heel wat opzoekingen te gebeuren, zoals de stedenbouwkundige inlichtingen, het bodemattest, kadaster,…

Tevens controleren wij de eigendoms-titel naar eventuele bijzondere voorwaarden, zoals bv. erfdienstbaarheden, voorkooprechten e.d.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.