Digitale tools

Simuleer uw kosten

 

Welk budget moet ik voorzien als ik een huis koop en een lening afsluit? Hoeveel kost het om te schenken? Welk deel van de kosten gaat naar de fiscus? Maak een simulatie van het totale kostenplaatje via de rekenmodule. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Uw digitale kluis

 

Wij zorgen dat uw akten worden bewaard in de digitale kluis IZIMI zodat u ze op ieder moment kan raadplegen. Aan deze kluis kunnen andere documenten toegevoegd worden. Ons kantoor kan u hierbij uitleg en begeleiding verschaffen.

Uw digitale kluis

 

Wij zorgen dat uw akten worden bewaard in de digitale kluis IZIMI zodat u ze op ieder moment kan raadplegen. Aan deze kluis kunnen andere documenten toegevoegd worden. Ons kantoor kan u hierbij uitleg en begeleiding verschaffen.

Brochures

 

Bent u op afspraak geweest bij de notaris en wilt u nadien alles nog eens rustig nalezen en vergelijken, alle voor- en nadelen afwegen? Dan kan u de brochures nalezen, over kopen en lenen, een vergelijking tussen huwen of samenwonen, een onderneming starten, de opmaak van een testament of zorgvolmacht.