Huwelijkscontract

 

Een goed huwelijkscontract is goud waard. Ieder (aanstaand) huwelijk verdient een grondige juridische analyse: al dan niet kinderen, weder samengesteld gezin, zelfstandige ondernemer,… De wetten zijn ingewikkeld geworden. Wij staan u bij voor advies, ook voor een eventuele wijziging van uw huwelijkscontract.

Huwelijkscontract

 

Een goed huwelijkscontract is goud waard. Ieder (aanstaand) huwelijk verdient een grondige juridische analyse: al dan niet kinderen, weder samengesteld gezin, zelfstandige ondernemer,… De wetten zijn ingewikkeld geworden. Wij staan u bij voor advies, ook voor een eventuele wijziging van uw huwelijkscontract.

Aankoop/verkoop vastgoed

 

Een woning kopen is één van de belangrijkste investeringen in uw leven. Als notaris geven wij u advies bij alle stappen van het koopproces, voor u een bod uitbrengt, een compromis tekent tot aan de akte bij de notaris. Biddit geeft u de kans om online een huis te kopen.

Vennootschap oprichten

 

Bent u ondernemingsgericht en wenst u een zaak op te starten? Dan kan ons kantoor u bijstaan bij het opmaken van de oprichtingsakte van uw vennootschap. Deze akte bevat de statuten en werking van uw vennootschap en verschilt naargelang de vennootschapsvorm die u wenst. De statuten kunnen ook gewijzigd worden.

Vennootschap oprichten

 

Bent u ondernemingsgericht en wenst u een zaak op te starten? Dan kan ons kantoor u bijstaan bij het opmaken van de oprichtingsakte van uw vennootschap. Deze akte bevat de statuten en werking van uw vennootschap en verschilt naargelang de vennootschapsvorm die u wenst. De statuten kunnen ook gewijzigd worden.

Scheiden en uit elkaar gaan

 

Een relatiebreuk is niet fijn. Deze gebeurtenis roept heel wat vragen op: wat met de kinderen? En de woning? Hoe verdelen wij alles? Wij kunnen u bijstaan in deze moeilijke periode en zullen u adviseren over uw rechten en plichten. Ons kantoor verleent assistentie bij de overname van de woning of bij een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Schenking

 

Soms wilt u reeds tijdens uw leven uw huis, gelden of effecten schenken aan de kinderen. Schenken is één van de belangrijkste instrumenten om aan successieplanning te doen. Als notaris geven wij tips over hoe u dit best aanpakt, van handgift en schenken in schijfjes, tot schenken met behoud van vruchtgebruik.

Schenking

 

Soms wilt u reeds tijdens uw leven uw huis, gelden of effecten schenken aan de kinderen. Schenken is één van de belangrijkste instrumenten om aan successieplanning te doen. Als notaris geven wij tips over hoe u dit best aanpakt, van handgift en schenken in schijfjes, tot schenken met behoud van vruchtgebruik.

Zorgvolmacht

 

Sedert 2014 kan u bij uw notaris vastleggen wie uw zaken zal beheren mocht u onbekwaam worden. We leven allemaal langer dan 50 jaar terug, waardoor u best op voorhand samen met uw naasten bespreekt hoe zij uw belangen zullen behartigen bij onbekwaamheid. Dit verdient een persoonlijke aanpak door ons kantoor.

Nalatenschap

 

Wanneer een geliefde overlijdt, zijn er heel wat vragen. Wat zal ik erven? Wie zijn de erfgenamen? Hoeveel erfbelasting dien ik te betalen? Ons kantoor kan u hierin bijstaan: u kan bij ons terecht voor advies, voor o.a. de opmaak van een attest van erfopvolging of voor het indienen van de aangifte van nalatenschap.

Nalatenschap

 

Wanneer een geliefde overlijdt, zijn er heel wat vragen. Wat zal ik erven? Wie zijn de erfgenamen? Hoeveel erfbelasting dien ik te betalen? Ons kantoor kan u hierin bijstaan: u kan bij ons terecht voor advies, voor o.a. de opmaak van een attest van erfopvolging of voor het indienen van de aangifte van nalatenschap.