Compromis

De compromis vormt het bewijs dat de verkoop gesloten is en zal later als basis dienen voor de notariële akte.

Tussen de ondertekening van de compromis en van de notariële akte verlopen principieel vier maanden.

Het opstellen van deze overeenkomst is niet altijd eenvoudig. Wij lezen deze documenten samen met u na.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.